Thailand - The Biggest Adventure of My Life - Introduction

Thajsko - Najväčší dobrodružstvo môjho života - Úvod


1st year anniversary since I came back from Thailand I am still blown away so I decided to share all my experience and feelings with you to give you an idea about how amazing Thailand and Thai people are. I am sure I have forgotten million things ... but you can ask whatever you need to and I really hope it will be useful for some of you who are planning to travel in to this area and for the rest of you... JUST HAVE A FUN!
This is just an introduction and my little diary (One in English and one in Slovak) will be here shortly! ;)

Už rok ubehol odkedy sme sa vrátili z Thajska a ja som stále úplne unesená
Rozhodla som sa preto, že sa s Vami podelím o všetky svoje skúsenosti a zážitky, aby ste mali aj vy predstavu o tom, aké úžasné Thajsko a Thajskí ľudia sú. Som si istá, že som zabudla na milión vecí ... ale môžete sa ma opýtať, čokoľvek potrebujete a ja naozaj dúfam, že tento post bude užitočný aspoň pre niektorých z vás, ktorí sa chystáte cestovať do tejto krajiny, a vy ostatní ... BAVTE SA!
Toto je len malý úvod a denníček (Jeden v angličtine a jeden v slovenčine) tu bude už čoskoro! ;)


For English version on the FIRST PART click HERE.
Pre Slovenskú verziu PRVEJ ČASTI kliknite TU.

Keep Smiling... :)