One Word - TAG

Jedno Slovo - TAG

Because I still don't have any camera I decide to do something where photos are not much required and use some old ones if possible. ;) I started to answer those questions and then realized I was supposed to answer by one word! Typical me, I just love rambling. :) Anyway, I am tagging all of you and when you do it just leave the link in comments and I will love to see it. :)
Pretože ešte stále nemám žiadny foťák rozhodla som sa urobiť niečo, čo si až tak veľa fotiek nevyžaduje. :) Použila som jednú z tých starších teda. :) Začala som odpovedať na otázky tohoto TAGu a až potom som si uvedomila, že odpovede majú byť jednoslovné... :) a viete ako rada táram, takže som sa musela vrátiť a začať od začiatku, čo ale vôbec nebolo ľahké. :)
Bola to celkom zábava, takže Vás všetkých TAGujem a  potom mi nechajte odpovede dole, alebo mi tú nechajte link na Váš blog, veľmi rada sa pozriem. :)

1. Your hair? Blond
1. Tvoje Vlasy? Blond
2. Favorite thing? Bed
2. Obľúbená vec? Posteľ.
3. Dream from last night? Scary.
3. Sen z minulej noci? Strašidelný.
4. Favorite drink? Butter milk.
4. Obľúbený drink? Kyslé mlieko.
5. Dream car? Mini.
5. Vysnívané auto? Mini.
6. Biggest fear? Wasps.
6. Največši strach? Osi.
7. Who would you like to be in 10 years? Mother.
7. Čim by si chcela byť o 10 rokov? Matkou.
8. Who did you spend last night with? Husband.
8. S kým si strávila minulý večer? Manžel.
9. What are you not? Envious.
9. Čo nie si? Závistlivá.
10. What are you wearing? Pyjamas.
10. Čo máš na sebe? Pižamo.
11. Your most favourite book? My cold war by René Benda
11. Tvoja najobľúbenejšia kniha? Moja studená vojna od René Benda.
12. What was the last thing you have eaten. Soup.
12. Čo si naposledy jedla? Polievku.
13. Your life? Adventure.
13. Tvoj život? Dobrodružsvo.
14. Your mood? Calm.
14. Tvoja nálada? Pokojná.
15. Your body? Alive.
15. Tvoje telo? Živé.
16. When was the last time you laughed? Today.
16. Kedy si sa naposledy smiala? Dnes.
17. Most favourite weekend activity? Party.
17. Najobľúbenejšia víkendová činnost? Party.
18. Your computer? Inspiration.
18. Tvoj počítač? Inšpirácia.
19. Beer? Heineken.
19. Pivo? Heineken.
20. Winter? Show.
20. Zima? Sneh.
21. Holiday? Adventure.
21. Dovolenka? Dobrodružstvo.
22. Shopping? Stress.
22. Nakupovanie? Stresujúce.
23. Color you don't like? White.
23. Najneobľúbenejšia farba? Biela.
24. Family? Life.
24. Rodina? Život.
25. Love? Everywhere.
25. Láska? Všade.

Keep Smiling... :)