I love Instagram "4" and the last time... :)

Zbožňujem Instagram "4" a naposledy... :)


Hello, hello, hellooooo... :) My third and last holidays of 2013 has officially finished and I came back from about 35 degrees to total Irish autumn... I can feel it in the air.
My holidays in Slovakia was just amazing. I enjoyed beutiful weather and was able to meet all my friends and spend time with my family.... I couldnt wish for more. :)

As I mentioned in my last Instagram Post ..... YES I finally was able to connect my Instagram account with Facebook and Twitter and because of that this is my last post with my phone pictures. :) So just in case you are not on Instagram yet.... just "like me" on Facebook for all updates... :) :) :)

Helou, helou, helou... :) Moja tretia dovolenka roku 2013 práve skončila a prišla som z 35 stupňov do upršanej Írskej jesene... úplne to cítiť vo vzduchu. 
Čas strávený na Slovensku bol jedným slovom skvelý... Úplne som si to užila, či už letné počasíčko, mala som možnosť stretnúť veľa priateľov a stráviť čas s rodinou, čo je pre mňa vždy to najlepšie.... nemohla som si priať viac.. :)

Ako som už spomínala v mojom poslednom Instagramovom článku... ÁNO, podarilo sa mi spojiť môj Instagram s Facebookom a Twitterom, takže toto je môj posledný článok s mojimi telefónovými fotkami. :) To vlastne znamená, že ak ešte nemáte svoj vlastný Instagram, tak ma môžeťe "páčiť sa" na Facebooku pre všetky novinky.... :)


Well, you wouldn't believe what had happened to me... I put those shoes on and didnt notice it until I got to shop... :) :) :)

Hmmm, neverili by ste, čo sa mi stalo... Ponáhľala som sa do obchodu a obula som si tieto tenisky... nevšimla som si to však až kým som nedorazila do obchodu... :) :) :)


I was absolutelly ready for my husbands birthsday. :)
Na mužíkové narodky som bola totálne pripravená. :)


My new bag... I will show it to you in my next haul... :)
Moja nová kabelka... Ukážem vám ju bližšie v mojich ďalších nákupoch... :)


One of the bests Indian soups I have ever eaten...
Jedna z najlepších Indických polievok aké som kedy jedla... 


And prawns... who doesnt love prawns? :)
A krevetky ... kto by ich nemal rád? :)


As s dessert... Frappuccino from Starbucks. :)
A ako dezert... Frappuccino zo Starbucksu. :)


Dublin


All of those beauties were traveling with me to Slovakia. (Penneys, ShoeZone,  "I dont remember" :), Penneys)
Všetky tieto krásky so mnou cestovali na Slovensko. (Primark, ShoeZone, "Nepamätám si meno obchodu" :), Primark)


Best Icecream is the one from McDonalds. :)
Najlepšia zmrzka je proste z Mekáča. :)


Welcome drinks prepared by my brothers! :)
Uvítacie drinky pripravené s láskou od mojich bráškov! :) 


And proper Slovak Icecream melting in 37 degrees. :) Hazelnut, pistachio,smurfs - best combination!
A poriadna Slovenská trojitá topiaca sa v 37 stupňoch. :) Lieskový oriešok, pistácia a šmolko - najlepšia kombinácia!

 

 Slovakia
Slovensko


Poland - on our way at the airport.
Poľsko - na ceste na letisko.


And a bit of Typical Slovak Shopping. :)
A troška toho pravého Slovenského nakupovania. :) 

 
 

I went to get some white nail polish and came back with those three. :)
Šla som si kúpiť nejaký biely lak na nechty a skončila som s týmito troma. :)


Never ending train rails...
Koľajnice bez konca...


Cesar salad from pocket but was great. :) 
Cézar šalát zo sáčku, ale bol super. :)


In changing room trying those weird dress.. :) :) :) Really not practical at all...
V kabínke som si skúšala tieto divné šaty.. :) :) :) Naozaj veľmi nepraktické...


And back in Irish reality... :) :) :)
A naspäť v Írskej realite... :) :) :)Keep Smiling... :)