Friday Nails - Ombre Once Again

Piatkové Nechtíky - Ombré po Druhé


I promised I would try to do Ombre Nails again and here it is. :) I decided to go for vertical ombre instead of horizontal to give the design some new image. :) And again I realized how important it to choose the right colors. I think the most important thing is to go from lighest to darkest and then there is a good chance you avoid covering one color by other. It happened to me again as you can see the orange makes the pink completely invisible. On the other hand I think I know how to avoid all mistakes now and will be able to make beautiful nails next time. :)

PS: This white polish cost me only 99 cents and I have to say that thanks to it my nails were able to last for nearly 6 days. :)

Sľúbila som vám, že skúsim tieto ombré nechty ešte raz a tu je môj výkon. :) 
Rozhodla som sa, že teraz namiesto horizontálneho ombré skúsim vertikálne, nech to má troška iný rozmer. Znova som si uvedomila, že výber farie je naozaj veľmi dôležitý a treba povedať, že je asi najlepšie, keď dáte niečo veľmi svetlé, potom stredné a najtmavšie, lebo aj v tomto prípade sa mi zdá, že oranžová je najsilnešia a rúžová tým pádom trocha zaniká. 
Na druhej strane mám vychtané všetky muchy a do tretice sa mi to určite podarí nádherne. :)

PS: Ten biely lak ma stál len 99 centov a musím povedať, že vďaka nemu mi tieto nechty vydržali skoro 6 dní, takže klobuk dolu. :)

First coat of white.
Prvá vrstva bielej.


The second coat of white.
Druhá vrstva bielej.


After applying colors. You can check the previous post for details.
Po pridaní farieb. Kuknite na starší článok pre detaily.


After a bit of cleaning and top coat.
Po troške čistenia a pridaní vrchnej vrstvy pre lesk. 


Products used:
Použité produkty:
Gabriella Salvete - Nail Care Calcium
Miss Sporty - 3095, 3094, 3116
Bell - French Manicure - White
Nubar – Diamont Seal and ShineKeep Smiling... :)